Program Kampa Interakcija 2024

10 – 27. avgust 2024, Užice / Požega / Čačak
PRODUKCIJA FILMOVA

Produkcija kreativnih dokumentaraca, trajanja do 30 minuta, realizuje se kroz sledeće faze:

Istraživanje i razvoj projekta (14.05. – 01.08.) – petnaest učesnika, podeljenih u tri ekipe, uz podršku izvršnog producenta, mentora i lokalnih koordinatora produkcije, pronalaze temu za dokumentarni film, a zatim istražuju i razvijaju projekat kroz sledeće faze:

 Faza onlajn istraživanja i predavanja (14.05. – 01.08.)

Tokom faze istraživanja i razvoja projekata učesnici imaju priliku da slušaju onlajn predavanja koja će im omogućiti da se upoznaju sa temom i kontekstom lokalnih zajednica u koje dolaze. U ovoj fazi, pored predavanja, planirane su i mentorske sesije koje će se fokusirati na proces istraživanja, umrežavanje učesnika sa lokalnom zajednicom i razvoj projekata.

 Istraživanje tokom boravka na Kampu (11 – 13.08.)

Po dolasku u Beograd, učesnici odlaze u zapadnu Srbiju, gde podeljeni u tri ekipe, u Užicu, Požegi i Čačku, nastavljaju proces istraživanja i razvoja projekata kroz neposredan kontakt sa junacima svojih budućih filmova. Tokom ove faze, učesnicima su na raspolaganju lokalni koordinatori produkcije i članovi Lokalnog saveta Kampa koji predlažu potencijalne teme za dokumentarce.

Snimanje (14 – 17.08.) – po završetku istraživanja, reditelj i organizator svake ekipe dostavljaju mentoru i izvršnom producentu predlog projekta na osnovu kojeg započinju snimanje filma.

Postprodukcija (18 – 25.08.) – učesnici sve tri ekipe se, po završetku snimanja, okupljaju u Užicu, gde montiraju filmove, rade na obradi zvuka, kolor korekciji slike, prevodu i grafičkoj obradi filmova.

Kroz sve faze produkcije rad ekipa prate mentor i izvršni producent.

Zajednički programi

Meet2Talk  – prateći program predviđen za učesnike svih programa Interakcije. Namenjen je njihovom upoznavanju, umrežavanju, otkrivanju novih pogleda na dokumentarni film i pokretanju diskusija o temama važnim za kratki kreativni dokumentarni film.

Festival Interakcija – međunarodni festival, pokrenut 2022. godine, posvećen je kratkim kreativnim dokumentarcima, trajanja do 40 minuta, koji originalnošću i inovativnošću doprinose pomeranju granica dokumentarnog filma.

Kandidati za učešće na Kampu i Radionici mogu prijaviti svoj kratki kreativni dokumentarac za učešće u Interscreen programu Festivala Interakcija.

DISTRIBUCIJA FILMOVA

Kratki dokumentarci, snimljeni tokom Kampa, biće prikazani na zatvaranju Festivala Interakcija u Užicu (26.08.), a nakon toga i u Beogradu (27.08.). Takođe, filmovi će biti prikazani u Požegi, Čačku i ostalim zainteresovanim sredinama, kao i na filmskim festivalima, televizijskim stanicama i VOD platformama.

Prijavljivanje

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite za učešće na Kampu, molimo Vas, najpre pročitajte Uputstvo za prijavljivanje.

Rok za prijavljivanje: 01.03.2024.

Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti na imejl interaction@film-art.org