o INTERAKCIJI

MISIJA

Film, više nego bilo koji drugi medij, pruža mogućnost ljudima da se međusobno razumeju, da preispituju svet oko sebe i utiču na njega. Među filmskim rodovima, posebno mesto pripada kreativnom dokumentarnom filmu, a u okviru njega kratkom kreativnom dokumentarcu.
Koristeći moć dokumentarnog filma Interakcija inspiriše stvaraoce da menjaju svet na bolje.

Vizija

Interakcija je iskustvo koje je mnogim mladim filmadžijama promenilo život i pogled na svet. 
Nastojeći da podrži produkciju, edukaciju i promociju u oblasti kreativnog dokumentarnog filma, stavljajući naglasak na kratkometražne dokumentarce, Interakcija uspostavlja neraskidivu mrežu saradnje, razumevanja i tolerancije koja se proteže preko svih kontinenata. 

Donoseći najkvalitetniji međunarodni dokumentarni film najširoj publici, Interakcija pruža posebno filmsko iskustvo, podržava nezavisne i mlade filmske stvaraoce i podstiče međukulturni dijalog. Stimulišući produkciju kratkih dokumentarnih filmova kroz direktnu saradnju studenata filmskih škola iz celog sveta i podstičući edukaciju u oblasti kreativnog dokumentarnog filma, Interakcija promoviše vrednosti kao što su sloboda kreativnog izražavanja, inovativnost, inkluzija i solidarnost.

PROGRAMI INTERAKCIJE

Interakcija je platforma koju čine sledeći programi: