Savetodavni odbor i tim

savetodavni odbor

Darko Soković, predsednik

Željko Pavlović

Goran Lapčević

Ivica Vidanović

Barbara Tolevski

Milan Popović

Predrag Živković

Tomislav Rakić

tim

Dejan Petrović

umetnički direktor Interakcije / programer Festivala

Slađana Petrović Varagić

izvršna direktorka / koordinatorka komunikacija

Predrag Živković

izvršni producent Kampa

Nađa Lapčević

koordinatorka Festivala

Miloš Vuković

koordinator Radionice / koordinator M2T programa

Ana Ostojić

koordinatorka Kampa / saradnica za komunikacije

Uroš Pavlović

dizajner

Miloš Bojović

urednik web sajta

Lana Pavkov

social media

Emilija Terzić

social media

Nikola Egerić

montažer

Sofija Živković

prevodilac

Ivana Aćimović

prevodilac

Katarina Radović

prevodilac

Isak Najts-Vašborn

urednik video sadržaja

Isidora Belić

koordinatorka hospitalitija

Irena Jevtić

fotografkinja

Miloš Radovanović

snimatelj

Ana Melentijević

snimateljka

Marko Džambić

koordinator tehnike

Nikola Čakarevac

koordinator tehnike

Mina Adamović

asistentkinja koordinatora Teen Doc programa

Jovana Jevremović

asistentkinja koordinatora Doc
Workshopa

Nikolina Milić

lokalna koordinatorka produkcije Kampa

Mihailo Mitić

lokalni koordinator produkcije Kampa

Dušan Darijević

član lokalnog saveta Kampa

Jasminka Đurić

članica lokalnog saveta Kampa

Zoran Filipović Fipa

član lokalnog saveta Kampa